Vind, vann og dyr

Spredning med vind (anemochory)

Mange planter har utviklet spesielle vedheng til hjelp for spredning med vind. Løvetann utvikler en liten parasoll av hår som vinden lett kan få tak i og som kan føre frøet lange avstander.

Spredning med vann (hydrochory)

Enkelte planter, som for eksempel Mucuna og Dioclea, produserer frø som faller ned i elver eller vann. Disse frøene kan drive langt og noen vil drive opp på bredder og strender som egner seg for spiring.

Frø fra slekten Dioclea

Frø fra slekten Dioclea kan man ofte finne på strender hvor de flyter opp.

Spredning med dyr (zoochory)

Det finnes mange forskjellige metoder plantene bruker for å få hjelp av dyr til spredningen. De vanligste er:

  • Frø med mothaker eller kroker som fester seg til pels eller fjær for deretter å slippes ut senere.
  • Frø med fruktkjøtt som blir spist av dyr og som kommer ut igjen i dyrets avføring. Planten (frøet) skaffer seg på denne måten en fin gjødselshaug å starte livet i.
  • Nøtter er en viktig og næringsrik matkilde for mange dyr. Nøtter er spesielt fordi de egner seg til lagring. Nøtter blir ofte gravd ned og noen vil alltid bli igjenglemt av dyrene. Frøplantene får på denne måten et dekke av jord og starter dermed med et behagelig forsprang.
Frøene til en borre

Det finnes flere arter Borre, felles for de alle er spredningsmetoden.

Myrmecochory er spredning av frø av maur. Enkelte arter maur lever i et gjensidig avhengighetsforhold med planter. Maurene spiser fruktkjøttet og lar det uspislige frøet være igjen. Enkelte frø spirer i maurtuen eller maurene kvitter seg med frøene slik at de spirer utenfor maurtuen. Maurene er avhengig av frøene for mat og plantene er avhengig av maurene for spredning av frø.

Maur som lever av frø.

Enkelte maurarter har spesialisert seg på frø.

 

Det er stengt for kommentarer.