Typer frø

Enkelte strukturer blir ofte omtalt som frø, men er egenklig tørre frukter. Ett eksempel er solsikkefrø som ofte selges innkapslet i frukten som må splittes får å nå selve frøet.

Grupper av andre planter har andre løsninger, steinfrukter som fersken har et herdet fruktlag som innkapsler selve frøet.

Nøtter er frø omsluttet av en frukt med hardt skall som hasselnøtter og eikenøtter.

Frøproduksjon

Frø produseres i flere grupper av planter og produksjonmetodene skiller angiosperme (dekkfrøet) fra Gymnospermer (nakenfrøete).

Angiosperme frø produseres i en hard eller kjøttfull struktur, en frukt, som omslutter frøene. Noen frukter har lag med både harde og kjøttfulle materiale.

Angiosperme planter produserer frø i en hard eller kjøttfull struktur og har en frukt som omslutter frøene. Noen frukter har lag med både harde og kjøttfulle materialer.

I gymnosperme planter utvikles ingen spesiell struktur, frøene begynner sin utvikling «naken» på grener. Frøene blir dekket av en membran, bartrær er den viktigste gruppen av gymnospermer.

Frøproduksjonen i naturlige plantepopulasjoner varierer mye fra år til år. Variabler som vær, insekter, sykdommer og interne sykluser i plantene selv påvirker frøproduksjonen.

Det er stengt for kommentarer.