Tekniske utbedringer

Svalbard Globale frøhvelv-logo

Svalbard Globale frøhvelv: Statsbygg vil i løpet av sommeren ruste opp det tekniske anlegget til Svalbard Globale frøhvelv. Slik blir frøhvelvet enda bedre rustet til å lagre sikkerhetskopier av verdens kulturplanter i lang tid.

Norge har påtatt seg en global forpliktelse om å stille til disposisjon en lagerplass for en sikkerhetskopi av alle plantesorter verdens planteforedlere måtte ønske å ta vare på. Frøhvelvet er bygget mer enn 100 meter inn i fjellet på Svalbard. Flere ganger årlig kommer det frøforsendelser til Svalbard.  I mai 2010 ligger 526 000 forskjellige frøprøver lagret i hvelvet.

Svalbard Globale frøhvelv: Frøene ligger lagret
Svalbard Globale frøhvelv: Frøene ligger lagret i bokser inne i hvelvet. Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv.

I løpet av sommeren vil Statsbygg som er ansvarlig for det tekniske anlegget, utbedre uforutsette forhold knyttet til den tekniske driften av frøhvelvet. Det har blant annet tatt lenger tid enn antatt å kjøle ned frøhvelvet til den planlagte temperatur på -18 grader C. Videre har det trengt inn vann i inngangstunnelen under snøsmeltingen på Svalbard. Problemene har så langt ikke ført til vansker for driften eller skapt risiko for at frøene ikke har blitt lagret under optimale formål. Det har heller aldri vært risiko for at vannet som har kommet inn i tunnelen vil nå inn i hallen der frøene ligger lagret.

Landbruks- og matdepartementet er tilfreds med at Statsbygg nå etter lengre tids utredning kan varsle at de trolig har funnet løsning på forholdene. Dette innebærer at det vil være tilstrekkelig å drifte det faste kjøleanlegget, og at det ekstra nedkjølingsanlegget vil fjernes. Samtidig vil det etableres en permanent pumpeløsning ytterst i tunnelen som vil hindre vann fra å trenge videre ned i adkomsttunnelen.

View the original article here

Dette innlegget ble publisert i Svalbard globale frøhvelv og merket med , , , . Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.