Fremhevet av Paven


Svalbard Globale frøhvelv-logo


Svalbard Globale frøhvelv: Pave Benedikt XVI fremhevet de etiske verdier som Norge fremmer på den internasjonale scene, da han mottok Norges nye ambassadør ved Den hellige stol (Vatikanstaten), Rolf Trolle Andersen. Svalbard Globale frøhvelv ble spesielt nevnt som et viktig bidrag i det humanitære arbeidet.


Paven tok imot i alt åtte nye ambassadører 29. mai i år, og ga hver av disse en skriftlig uttalelse. Landene representert var Mongolia, India, Benin, New Zealand, Sør-Afrika, Burkina Faso, Namibia og Norge.


Norges bidrag
I sitt brev til den ferske norske ambassadør påpeker Pave Benedikt Norges «fremstående merittliste i å bistå de som er mindre bemidlede enn seg selv».
I sin uttalelse la også Paven vekt på; «Karakteristisk for ditt lands langsiktige og globale perspektiv, og for å sikre innbyggernes velferd er initiativet som er tatt for å etablere Svalbard Globale frøhvelv». 


Frø fra hele verden
Svalbard Globale frøhvelv som er etablert i permafrosten inne i fjellene på Svalbard er konstruert for oppbevaring sikkerhetsduplikater av frø fra frøsamlinger over hele verden. Mange av disse samlingene finnes i utviklingsland. Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av naturkatastrofer, krig eller simpelthen ressursmangel, vil frøsamlingene reetableres med frø fra Svalbard.


Å sikre at det genetiske mangfoldet i verdens matplanter bevares for framtidige generasjoner er et viktig bidrag til kampen mot sult og fattigdom i utviklingslandene. Der har den største plantediversiteten sin opprinnelse, og der er behovet for matvaresikkerhet og videreutvikling av jordbruket prekært.


Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv
Frøboksene bæres inn i hvelvet av driftskoordinator Ola Westengen
Begge foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv 


Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv
Frøene trygt på plass i hvelvetView the original article here

Dette innlegget ble publisert i Svalbard globale frøhvelv og merket med , , , . Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.