Hva er ett frø?

Frø definisjon:

Et frø er et embryo av en plante som er kapslet inn i en kappe med litt lagret energi. Frøet er produktet av en forplantningsprosess. Forplantningsprosessen starter med blomster og pollinering og ender opp i frø som vokser på morplanten.

Frø har vært viktig for utvikling, reproduksjon og spredningen av blomstrende planter relatert opp mot mer primitive planter som moser og breiner som ikke har frø og bruker andre middler til å forplante seg selv. Dete kan vi se på de blomstrende plantenes dominanse i mange nisjer på landjorda, fra skog til gressletter i både varmt og kaldt klima.

tverrsnitt av avokadofrø

Tverrsnitt av avokadofrø

Bildet viser de forskjellige delene av ett avokadofrø. Ett typisk frø inneholder tre grunnleggende deler; Et embryo, næring til embryoet og en kapsel.

Embryoet er en umoden plante som vil vokse opp når de rette forholdene inntreffer.

Frøet inneholder som oftest næring for frøplanten som vokser fra embryoet. Det finnes flere forskjellige typer næring som de forskjellige artene bruker. Mange har næring som er rik på oljer og proteiner.

Kapselen beskytter frøet fra mekanisk påkjenning, sol og uttørking og kan være alt fra papirtynt og mykt, til tykkt og hardt som en kokosnøtt. I tillegg har noen frø andre ting festet til kapselen som for eksempel kan hjelpe til med spredning. Ett eksempel de fleste kjenner til er løvetann.

Denne artikkelserien fortsetter i menyen øverst til høyre.

Det er stengt for kommentarer.