Frøets funksjoner

Frø tjener flere funksjoner for plantene som produserer dem. Avgjørende blant disse funksjonene er næring for embryoet, spredning til et nytt sted, og dvalen som er nødvendig ved ugunstige spireforhold.

Fundamentalt er frø et middel til reproduksjon og de fleste frø er et produkt av seksuell reproduksjon. Det vil si en miksing av genetisk materiale og er et resultat av naturlig seleksjon.

Embryoets næring

Frø gir frøplantene en raskere start enn den ville fått fra en spore. Dette er på grunn av den store matreserven som er lagret i frøet og at selve embryoet er såpass stort i forhold til hos sporer. Bildet under viser et delt Ginkgo frø og man får et intrykk av den mengden opplagret næring som gir frøet en god start på livet.

Delt Ginkgo frø

Delt Ginkgo frø

 

Neste artikkel omhandler spredning av frø.

Det er stengt for kommentarer.